Inwentaryzacja | kompleksowa obsługa wyposażenia


Realizacja usługi w szkole, przedszkolu lub firmie.


Zakres usług:

  • spis wyposażenia oraz środków trwałych,
  • znakowanie kodami kreskowymi,
  • tworzenie kartotek ilościowych, ilościowo-wartościowych oraz środków trwałych,
  • ustalanie braków oraz nadwyżek,
  • przepisywanie ksiąg inwentarzowych do systemów komputerowych (bez względu na posiadany system)

Oprogramowanie:
  • wdrażania systemów informatycznych ( m.in. Wyposażenie ProgMan, Inwentarz Vulcan)
  • koordynacja wprowadzania danych,
  • pomoc merytoryczna oraz techniczna,

Doświadczenie:

Posiadamy przeszło 10-cio letnie doświadczenie w realizacji inwentaryzacji, wykonując m.in. spis z natury szkół i przedszkoli. Wielokrotnie nasze działania były pozytywnie oceniane przez audyty urzędów miast, gmin lub kontroli wewnętrznych. Zakres prac dostosowany jest do Państwa potrzeb. Oprócz kompleksowej inwentaryzacji służymy doradztwem w przypadku samodzielnych działań. Zespół działu liczy 5 wykwalifikowanych osób, dzięki czemu w krótkim czasie realizujemy zlecone usługi na terenie całego kraju.


CZAS - Inwentaryzacja może być przeprowadzona w sposób tradycyjny albo za pomocą narzędzi informatycznych, które wspomagane przez odpowiedni sprzęt elektroniczny znacznie przyśpieszą i ułatwią proces sporządzania tego spisu. O ile niewielkie podmioty mogą pozwolić sobie na ręczne sprawdzanie wszystkich składników aktywów to już większe firmy (placówki) nie są w stanie bez szwanku dla normalnego toku pracy dokładnie zbadać rzeczywisty stan majątkowy firmy (placówki).

WYGODA - Zastosowanie nowoczesnych metod opierających się na wykorzystaniu kodów kreskowych jako identyfikatora składników aktywów stało się koniecznością, zastępującą tradycyjne spisy z natury. Inwentaryzacja w przedszkolu, żłobku bądź w firmie najczęściej wybierana jest w formie elektronicznej ze względu na dużą oszczędność czasu i sporą wygodę członków komisji inwentaryzacyjnych.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA - Mobilne czytniki kodów kreskowych w które opatrzone są towary handlowe, a także inne składniki majątku ułatwia pracę członka komisji. Pełna elektronizacja inwentaryzacji to jednak działanie bardziej złożone. Przygotowanie się do takiego spisu wymaga podjęcia pewnych działań już na wcześniejszym etapie.

SPRYTNE OPROGRAMOWANIE - Inwentaryzacja w szkole bądź firmie to również zaopatrzenie firmy (placówki) w odpowiedni program do gospodarki aktywami. Oprogramowanie współdziałając z urządzeniami elektronicznymi umożliwi przygotowanie i wydrukowanie kodów kreskowych, którymi opatrzyć można praktycznie każdy element materialnych aktywów firmy (placówki). Takie działanie firmy (placówki) pozwoli na szybkie sprawdzenie bieżącego stanu posiadania w momencie przeprowadzania inwentaryzacji z natury. Na ten moment firma (placówka) musi już posiadać czytniki kodów kreskowych. Za pomocą mobilnych terminali można sczytać kody kreskowe w sposób szybszy i łatwiejszy niż tradycyjnymi metodami organoleptycznymi. Naturalnie, niezwykle ważna jest kompatybilność poszczególnych urządzeń i oprogramowania pozwalająca na przesyłanie zebranych danych pomiędzy urządzeniami, opracowywanie ich oraz tworzenie potrzebnych w dalszych pracach wydruków. Generowany elektronicznie spis z natury w postaci raportu pozwala na porównanie sprawdzonego stanu rzeczywistego ze stanem księgowym i rozliczenie powstałych różnic doprowadzając do zgodności stanu ewidencyjnego z rzeczywistością.


W celu otrzymania kalkulacji wykonania spisu z natury bądź inwentaryzacji prosimy o kontakt z kierownikiem działu Marcinem Kozłowskim tel 668 367 778, e-mail: m.kozlowski@tmpsc.plAktualności[2019|02|01|]
Stanowisko: monter/instalator
Strefa klienta:
TMP s.c.
Nasze aplikacje:
TMP s.c.
iPoradnia

Nasza Grupa