RODO - Ochrona danych


RODO | Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych (audyt, szkolenia)

Firma TMP s.c. oferuje kompleksową pomoc w zakresie wdrożenia nowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).
Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatne spotkanie, podczas którego przedstawimy wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorcami wynikające z RODO, korzyści wynikające z wdrożenia RODO, a także ryzyka związane z brakiem dostosowania procesów w firmie do RODO.

AUDYT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TMP s.c. przeprowadza audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, który polega na analizie zakresu przetwarzanych danych, zbiorów danych osobowych, przepływu danych osobowych, również w aspekcie transgranicznym oraz outsourcingu usług, dotychczas stosowanych zasad ochrony danych osobowych. W sporządzonym raporcie nasi specjaliści wskazują m.in. jakie działania należy podjąć celem dostosowania istniejących w przedsiębiorstwie procedur do RODO, a także w jakim zakresie obowiązki wynikające z RODO faktycznie dotyczą danego przedsiębiorcy.

WDROŻENIE RODO

TMP s.c. zapewnia kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia RODO dla firm, przedsiębiorstw i jednostek oświatowych.  Jako dostawca usług outsourcingu IT, dokonujemy audytu zgodności infrastruktury IT z RODO. Proces wdrożenia się składa się z następujących etapów i obejmuje:

audyt wstępny

Przeprowadzenie audytu przetwarzanych danych osobowych oraz obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur. W ramach tego etapu nasi specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzają analizy wymagane przez RODO.

dostosowanie procedur  do RODO

RODO ma wpływ nie tylko na przetwarzanie danych osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa, ale również wyznacza zasady powierzania i przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (usługodawcą, kontrahentom), co może mieć wpływ na zawieranie nowych umów z podmiotami lub wymusi zmiany dotychczasowych. Na tym etapie dokonujemy również  umiejscowienia zasad przetwarzania danych osobowych w strukturze firmy czy przedsiębiorstwa.

przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

W związku z tym, że RODO nie narzuca wzoru dokumentacji jaka powinna zostać wdrożona, nasi specjaliści opracowują dokumentację dostosowaną do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.  Bazując na podejściu opartym na ryzyku, RODO zakłada że przedsiębiorca powinien być świadomy zakresu przetwarzanych danych osobowych i w konsekwencji powinien wdrożyć dostosowaną do zakresu oraz specyfiki danego przedsiębiorstwa dokumentację oraz wprowadzić procedury, które będą zgodne z RODO.

audyt końcowy

Podsumowanie wdrożenia wraz z zespołem wdrożeniowym – zweryfikowanie założeń oraz osiągnięć dotyczących wdrożenia RODO.


SZKOLENIA


Szkolenia są adresowane do wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Podczas tych szkoleń uczestnicy zostają zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a także z nowymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach wynikającymi z RODO.
 
 
 

Aktualności


[2019|02|01|]
Stanowisko: monter/instalator

Strefa klienta:
TMP s.c.
Nasze aplikacje:
TMP s.c.
iPoradnia

Nasza Grupa