„Świadomość i odpowiedzialność w obliczu zmian w ochronie danych osobowych w Polsce”


Informacje organizacyjne:

Termin konferencji: 5 grudnia 2017 roku.

Czas trwania: rozpoczęcie godz. 9:30 – przewidywany czas zakończenie godz. 14:30.
Miejsce: Park Hotel nad Maltą przy ul. Baraniaka 77, 61-131 Poznań.

Problematyka konferencji:

1. Wstęp – reforma ochrony danych osobowych w Polsce.

2. Rozporządzenie RODO a szyfrowanie danych. Przedstawienie metod szyfrowania oraz zabezpieczenia danych przy użyciu narzędzi szyfrujących.

3. Bezpieczne użytkowanie sprzętu teleinformatycznego, za pomocą którego przetwarza się dane osobowe. Wprowadzenie procedur zabezpieczających sprzęt IT przed utratą danych.

4. Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom oraz cyberatakom. Przeciwdziałanie incydentom oraz wyciekom danych w podmiotach publicznych oraz prywatnych..

5. Wdrożenie zapisów RODO w praktyce.

6. Realizacja czynności audytowych przeprowadzanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (później Inspektora Ochrony Danych) w podmiotach publicznych i prywatnych przetwarzających dane osobowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest potwierdzenie swojego udziału i wysłanie na adres e-mail: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl zgłoszenia na przesłanym przez organizatora formularzu. Faktura zostanie przesłana drogą e-mailową w ciągu 24h od otrzymania formularza.

Opłata za udział w konferencji obejmuje koszty: materiały dla uczestników, imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji, przerwa kawowa oraz 3 – daniowy lunch.

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
299 zł + 23% VAT – promocja dla pracowników placówek oświatowych
399 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 15 października 2017 roku.
499 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od 16 do 31 października 2017 roku.
599 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 1 listopada do 30 listopada 2017 roku.

Zapłatę od momentu otrzymania faktury należy uiścić w ciągu 7 dni przelewem na konto o nr 77 1140 2004 0000 3902 7607 5183 należące do Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowa 2a, 62-052 Komorniki/ koło Poznania.

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

1. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenie wraz z formularzem powinno być przesłane e-mailem na adres: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl
3. Opłata za udział w konferencji obejmuje koszty: materiały dla uczestników, imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji, przerwa kawowa oraz 3 – daniowy lunch.
4. Wyrażenie zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo w celach realizacji organizacji konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu i kontroli przetwarzanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania a także złożenia żądania zaprzestania przetwarzania danych. z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Surdyk, właściciel firmy Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo ul. Forsycjowa 2a, 62-052 Komorniki.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty - Doradztwo do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.
Aktualności

[2018|06|11|]
Najważniejsze informacje dotyczące okresu przejściowego w ochronie danych osobowych.

[2018|05|28|]
Wygrana oraz wyróżnienie w kategorii jakość/cena projektora Canon LV-WX320 w teście PC Format

[2018|05|23|]
Kuratorium oświaty ogłasza listę szkół zakwalifikowanych do programu "Aktywna tablica"

[2018|05|18|]
Kompleksowa obsługa RODO - audyt, wdrożenie, szkolenia.
Strefa klienta:Nasze aplikacje:
TMP s.c.
TMP s.c.

Nasza Grupa