Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)Realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze Państwa danych uruchomiliśmy nowy dział ochrony danych osbowych. Jego główne obowiązki związane są z koordynowaniem oraz realizacją zadań ABI w Państwa placówce. Jednym z podstawowych zadań jest audyt bezpieczeństwa informacji, który przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Taki nadzór pozwala przede wszystkim sprawdzić skuteczność obecnych zabezpieczeń oraz zgodność obowiązujących procedur z wymogami GIODO. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wykrytych w trakcie audytu bezpieczeństwa informacji, nasi wykwalifikowani eksperci zaproponują konkretne optymalizacje oraz zajmą się ich systematycznym wdrożeniem.
Oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie, obejmującą również przygotowanie dokumentacji oraz szkolenia dla Państwa pracowników. Korzystając z oferowanego wsparcia w zakresie nadzoru i administrowania bazy danych, zyskują Państwo pewność, że podjęte zostaną wszelkie działania w celu jej ochrony. Oczywiście w ramach świadczonych usług łączymy nadzór z koordynacją wszelkich działań sektora IT, który odpowiada za sprawność systemu informatycznego. W trakcie współpracy otrzymują Państwo od nas cykliczne raporty zawierające komunikaty dotyczące zarówno już wdrożonych optymalizacji, jak i obszarów wymagających przeprowadzenia konkretnych prac. Poniżej szczegółowe informacje.

Dlaczego warto powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?•    Odciąża Dyrektora (ADO)  w zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych w placówce
•    Zaznajamia personel z zasadami ochrony danych osobowych przez kogoś, kto posiada odpowiednią wiedzę
•    Prowadzi rejestru zbiorów danych przetwarzanych w szkole, dotychczas polegających zgłoszeniu do GIODO.

Główne zadania ABI, w tym po zmianach od stycznia 2015:


•    Odpowiada za działania podmiotu nadzorowanego,
•    Odpowiada za całkowity proces przetwarzania danych osobowych
•    Prowadzi kontrolę zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych
•    Posiada uprawnienia pozwalające mu na doprowadzenie stanu istniejącego do wymogów ustawy oraz rozporządzenia
•    Dba o poprawność i aktualizacje dokumentacji  ( polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania  systemami informatycznymi)
•    Kontroluje stan wydanych upoważnień oraz ewidencję osób upoważnionych
•    Prowadzi okresowe audyty stanu bezpieczeństwa i sporządza raporty wraz z zaleceniami zmian, przygotowuje wnioski  rejestracyjne
•    Sprawuje nadzór nad działem IT w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczaniem danych w systemach informatycznych
•    Zajmuje się odpowiedziami związanymi z kontrolami GIODO i innymi organami ( np. PIP )
•    Prowadzi wstępne szkolenia osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych
•    Nadzoruje przestrzeganie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym.
•    Nadzoruje właściwe zabezpieczenie sprzętu oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.
•    Nadzoruje   wykorzystywane w jednostce  oprogramowaniem oraz jego legalność.
•    Przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe.
•    Podejmuje odpowiednie działania w celu właściwego zabezpieczenia danych.
•    Analizuje ewentualne naruszenia w systemie zabezpieczeń danych osobowych.
•    Podejmuje decyzje o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.
•    Nadzoruje naprawy, konserwację oraz likwidację urządzeń komputerowych zawierających dane osobowe.
•    Definiuje użytkowników i hasła dostępu.
•    Nadzoruje wykonywanie kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowo sprawdza pod kątem ich dalszej przydatności.
•    Wdraża szkolenia z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych.

W celu poznania warunków finansowych prosimy o kontakt z biurem tel. 61 657 62 25 lub elektronicznie biuro@tmpsc.pl
Aktualności

[2018|06|11|]
Najważniejsze informacje dotyczące okresu przejściowego w ochronie danych osobowych.

[2018|05|28|]
Wygrana oraz wyróżnienie w kategorii jakość/cena projektora Canon LV-WX320 w teście PC Format

[2018|05|23|]
Kuratorium oświaty ogłasza listę szkół zakwalifikowanych do programu "Aktywna tablica"

[2018|05|18|]
Kompleksowa obsługa RODO - audyt, wdrożenie, szkolenia.
Strefa klienta:Nasze aplikacje:
TMP s.c.
TMP s.c.

Nasza Grupa